Nederlands

Menu

Disclaimer

Website
Ondanks de grote zorg en aandacht die aan het samenstellen van deze is website besteed, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. Peter van Oostzanen kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Scherm
Hoewel we ons best doen de afbeeldingen en kleuren van de kunstwerken zo veel mogelijk op het origineel te laten lijken zal er altijd een verschil zijn met het werkelijke werk.

Copyrights
Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Peter van Oostzanen
Het copyright op alle getoonde werken berust bij de desbetreffende kunstenaar. De afbeeldingen van de werken mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming.

E-mail
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer je dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender en de e-mail en daarvan eventueel gemaakte afdrukken te vernietigen. Indien deze e-mail niet aan jou is gericht, is het niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of op welke manier dan ook openbaar te maken.