Nederlands

Menu

Privacyverklaring

Bij inschrijving op de nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier of e-mail worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere dat:

 • Er wordt duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht gerespecteerd wordt om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen gebruikt:

 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Het toesturen van uw bestelling
 • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren

Bij het inschrijven op een nieuwsbrief, van een reactie via het contactformulier of e-mail verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na inschrijving op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Er worden geen gegevens verstrekt aan derde.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijnen
Nieuwsbrief: de gegevens die u verstrekt heeft bij het aanmelden op de nieuwsbrief worden verwijderd, wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
Reactie via reactieformulier of e-mail: uw naam en e-mailadres bij uw reactie worden enkel zichtbaar voor de kunstenaar opgeslagen. Wilt u dit laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens met uw toestemming gebruikt worden, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kan u daarbij worden gevraagd om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Naam kunstenaar: Peter van Oostzanen

Contact opnemen telefoon: +31(0)629133565
E-mail: vanoostzanen@gmail.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-011-2019.